Gimnaziu: Lecții

Euclid's "Elements," written about 300 B.C

Pagină din manuscrisul „Elemente” al lui Euclid, scris în anul 300 î.Hr. Sursa: ibiblio vatican

Această pagină conține lecții pentru gimnaziu adunate din 3 mari surse:

  • materiale proprii

  • Teleșcoala TVR

  • Alte canale de youtube de matematica

Clasa V

Numere naturale. Operații cu numerele naturale

Metode aritmetice de rezolvare a problemelor

Fracții ordinare și zecimale. Operații

Această secțiune conține lecții din capitolele: Fracții ordinare, Operații cu fracții ordinare, Fracții zecimale, Operații cu fracții zecimale

FIȘE:

LECȚII VIDEO:

  • Playlist MATH-PDR: - Se incepe lucrul cu numere rationale pozitive: fracţii: subunitare, echiunitare, supraunitare, fracţii echivalente, amplificarea şi simplificarea fracţiilor, aflarea unei fracţii dintr-un număr natural, procent, aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor, reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale, compararea şi ordonarea fracţiilor zecimale, adunarea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule, scăderea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule

Clasa VI

Geometrie

Proprietățile triunghiurilor

Congruența triunghiurilor

Congruența triunghiurilor drepunghice

Metoda Triunghiurilor Congruente

Proprietățile triunghiului isoscel

Proprietățile triunghiului echilateral

Proprietățile triunghiului dreptunghic

Lecții recapitulative TELEŞCOALA TVR:

Clasa VII

Clasa VIII

Algebră

Ecuația de gradul al doilea

Teste algebră

Geometrie

Recapitulare geometrie plană

Proiecții ortogonale pe plan

Teste și modele EN